TTGV‘nin Proje Finansman Desteklerinden Yararlanmak İçin KGF Kefaleti Başvuru Formu

1. Kefalet Talebinde Bulunan Firmanın Tanıtım Bilgileri

Ticaret Unvanı
Kuruluş Tarihi
Vergi Dairesi
Vergi No
İletişim Bilgileri
Adres
İl
İlçe
Posta Kodu
Telefon
Faks
Web
E-posta
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Konusu
Nace Rev.2 Kodu Aşağıdaki listeden Nace Rev2.kodunuzu xx.xx.xx formatında yazarak aratıp seçim yapabilirsiniz.
Nace Rev.2 Tanımı
Firmanız Hakkında Kısa Bilgi
Sermaye Bilgileri
Ödenmiş Sermayesi (TL)

2. Firmanızın Ortaklık Yapısı Bilgileri

(%10 ve altı hisseye sahip ortakları Diğer Ortaklar olarak belirtebilirsiniz.)
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Cinsiyet T.C. Kimlik No / Vergi No Firmadaki Görevi Eğitimi Doğum Tarihi Doğum Yeri Hisse Payı (%)
Toplam Hisse Payı %100 olarak girilmelidir.

3. Ciro, Aktif Büyüklük ve Çalışan Sayısı Bilgileri

(Son 3 yılın bilgileri girilecektir.)
Yıllar
Net Satış Hasılatı (TL)
Aktif Büyüklüğü (TL)
Çalışan Sayısı
KOSGEB Veri Tabanında Kayıtlı mısınız?

4. Firmanın ve Firmada %10 ve Üzeri Hisseye Sahip Olan Ortakların %25 ve Üzerinde Hisse İle Ortak Olduğu Şirketler

Firma Ünvanı Vergi No Bir Önceki Yıl Sonu
Çalışan Sayısı Aktif Büyüklüğü Net Satış Hasılatı

5. Firmanızın Kredili Çalıştığı Bankalar

(Aktif olarak kredili çalıştığınız ilk 5 bankanın bilgilerini giriniz.)
Banka Adı Limit (TL) Nakit Risk (TL) Gayrinakit Risk (TL) Teminat

6. KGF’nin Kefaleti İle Kullanılması Talep Edilen TTGV Proje Finansman Desteğine İlişkin Bilgi

Projenin adı
Proje Numarası
Proje yürütücüsünün Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Unvanı/Görevi
Öz Geçmişi
TTGV ile imzalanan proje destekleme sözleşmesinin Tarihi
Numarası
Projenin sözleşmeye göre Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Projenin firma tarafından öngörülen Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
TTGV’ye sunulan proje tutarı (USD)
TTGV tarafından kabul edilen proje bütçesi (USD)
KGF’den talep edilen kefalet mektubunun Vadesi
Tutarı (USD)
Projede istihdam edilen personel sayısı
(Son 3 yıl bilgisi)
Firmada İstihdam Edilen Toplam Personel Dağılımı (Güncel)
Birimi Doktora Yüksek Lisans Lisans Teknik/Meslek Lise Diğer Toplam
Üretim
Arge
Diğer

7. Projenizin Finansmanı Hakkında Bilgiler ve Diğer Bilgiler

Proje için ayrılan öz kaynak tutarı (USD)
TTGV dışında bu projeye destek için başvurduğunuz kurumlar ve sağlanan destek tutarları (TL)
Bu proje için TTGV'den aldığınız/alacağınız destekler dışında bankalardan kredi talebiniz var mı?
Varsa ne kadar kredi kullanacaksınız?
Bankadan kullanılacak nakit kredi için de KGF'den kefalet talep edilecek mi?
Daha önce TTGV’den desteklenmiş projelerinizin adları, yılları ve destek tutarları
TTGV destekleri kapsamında devam eden projelerinizin adları ve tutarları
KGF'nin kefaletinden daha önce yararlandınız mı?

8. TTGV Desteğinden KGF Kefaleti İle Yararlanma Talebinizin Nedeni


İşbu formu KGF'ye göndererek,formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Ad Soyad
Görev
E-posta
Telefon