KOSGEB Destek Programlarından Yararlanmak İçin KGF Kefaleti Başvuru Formu

1. Kefalet Talebinde Bulunan Firmanın Tanıtım Bilgileri

Ticaret Unvanı
Kuruluş Tarihi
Vergi Dairesi
Vergi No

İletişim Bilgileri

Adres
İl
İlçe
Posta Kodu
Telefon
Faks
Web
E-posta

Faaliyet Bilgileri

Faaliyet Konusu
Nace Rev.2 Kodu Aşağıdaki listeden Nace Rev2.kodunuzu xx.xx.xx formatında yazarak aratıp seçim yapabilirsiniz.
Nace Rev.2 Tanımı

Firmanız Hakkında Kısa Bilgi

Sermaye Bilgileri

Ödenmiş Sermayesi (TL)

2. Firmanızın Ortaklık Yapısı Bilgileri

(%10 ve altı hisseye sahip ortakları Diğer Ortaklar olarak belirtebilirsiniz.)
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Cinsiyet T.C. Kimlik No / Vergi No Firmadaki Görevi Eğitimi Doğum Tarihi Doğum Yeri Hisse Payı (%)
Toplam Hisse Payı %100 olarak girilmelidir.

3. Ciro, Aktif Büyüklük ve Çalışan Sayısı Bilgileri

(Son 3 yılın bilgileri girilecektir.)
Yıllar
Net Satış Hasılatı (TL)
Aktif Büyüklüğü (TL)
Çalışan Sayısı

4. Firmanızın Kredili Çalıştığı Bankalar

(Aktif olarak kredili çalıştığınız ilk 5 bankanın bilgilerini giriniz.)
Banka Adı Limit (TL) Nakit Risk (TL) Gayrinakit Risk (TL) Teminat

5. KGF’nin Kefaleti İle Kullanılması Talep Edilen KOSGEB Geri Ödemeli Desteğine İlişkin Bilgi

Destek programının adı
KOSGEB değerlendirme kurul kararı onayının Tarihi
Sayısı
KOSGEB’e verilen taahhütname tarihi
Desteğe konu iş planı/projenin toplam tutarı (TL)
KOSGEB tarafından desteklenecek tutar (TL)
Geri ödemeli desteğin geri ödeneceği vade ve ödeme şekli
Geri ödemesiz dönem
Destek ödemesi için KGF’den talep edilen kefalet mektubu tutarı (TL)

6. Projenizin Finansmanı Hakkında Bilgiler

Projenin tamamlanması için kredi kullandınız mı / kullanacak mısınız
Hangi bankadan, ne kadar kredi kullandınız / kullanacak mısınız
Alınan destekle konu kredi mi kapatılacak?
Bu proje için piyasaya borçlandınız mı ?
Piyasaya borcunuz kaldı mı?

7. Firmanızın KGF ve KOSGEB İle Geçmiş Çalışmaları Hakkında Bilgi

KOSGEB’in veri tabanına ne zaman kaydoldunuz?
Daha önce KOSGEB’in geri ödemeli / geri ödemesiz desteklerinden yararlandınız mı?
KOSGEB’in hangi desteklerinden yararlandınız?
Yararlandınız ise bu desteklerden kalan geri ödeme borcunuz bulunmakta mıdır?
KOSGEB’in desteklerinden memnun musunuz?
Herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz?
KGF'nin kefaletinden daha önce yararlandınız mı?

8. KOSGEB Desteğinden KGF Kefaleti İle Yararlanma Talebinizin Nedeni


İşbu formu KGF'ye göndererek,formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyad
Görev
E-posta
Telefon